Bejelentés


Fordítás itt folyik: Csak akkor lehet jó munkát végezni, ha van


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Üzleti feltételek, Kitűzések

Megrendelés küldése

A fordítás megrendelését megelőzően ajánlom elolvasni ezt a rövid brosúrát (EN).

A fordítói megrendelések kizárólag írásban (e-mail) adhatók be.

Amennyiben nem egyezünk meg másképp, Rendelő a kész fordítást elektronikus úton (e-mailben) kapja kézhez.

Hibákat tartalmazó kész fordítást Rendelő jogosult harmadik (a nyelvet anyanyelvi szinten bíró) személy által átellenőriztetni; ezesetben Rendelő a korrektúra díjazását levonja a fordítóval egyeztetett fordítói árból.

Bármilyen további, az egyeztetett írásbeli megrendelés keretén kívül, a leadási időpont letelte (a munka befejezte és megküldése) után felmerülő - az előző fordítással kapcsolatos - fordítói munka a következő megrendelésen belül, vagy egyszeri törlesztéssel kerül számlázásra.

Megrendelés lemondása

Amennyiben Rendelő a kötelező érvénnyel megrendelt fordítást lemondja, Szolgáltató lemondási illetékre jogosult az előzetesen kiszámított ár 20%-nak megfelelő összegben.
A tolmácsolás lemondási illetéke a Tolmácsolás részben, illetve az Árlistában van feltüntetve.


Mit kell átgondolni a szolgáltatás megrendelése előtt

Hogy eredeti vagy már eredetiből fordított anyagról van-e szó (pl.  Rendelő által átadott cseh nyelvű szöveg, amit magyarra akar lefordíttatni, már egy eredeti angol szöveg fordítása lehet).
Ezzel kiküszöbölhetők a felesleges félreértések, pontatlanságok és egyéb lehetséges hibák. Többszörös transzformáció esetén ugyanis törvényszerűen bekövetkeznek olyan, már eleve helytelenül fordított kifejezések, mondatok, különböző nem egyértelmű - vagy ellenkezőleg többértelmű - helytelen, nem helyénvaló fordításai, amelyek így a szöveget eltorzítják, elsatnyítják, ami az eredetitől hova tovább minél inkább eltérő jelentésűvé válik, sőt előfordulhat, hogy a kapott "eredmény" (amennyiben a szöveg ezen a folyamaton többszörösen átmegy pl. EN -> HU -> PL -> CZ) szinte használhatatlanná válik.

Számla esedékessége

Rendelő a számlát az azon feltüntetett esedékességgel téríti, visszaigazoló kódként a számla számát, az Átutalási közleményben Rendelő megnevezését feltüntetve.
Amennyiben Szolgáltató által kiállított és általa aláírt, Rendelőnek rendesen kézbesített számla nem kerül térítésre a rajta feltüntetett esedékességi időben - alapértelmezett 21 napos, vagy Rendelő általi szerződés, ill. kölcsönös megállapodás alapján kitűzött határidő -, Szolgáltató jogosult Rendelő terhére késedelmi kamatot felróni a következő számítás szerint:
(késedelmi kamat) = (tartozás összege) x (1,296/100) x 2 x (késedelem napokban) / 365
EUROLIBOR kamatláb mértéke: 1,296%

Ajánlom, fordításra csak megbízhatóan eredeti szövegeket küldjön meg.
Más nyelvből átvett anyagok esetén nem kezeskedhetek a kívánt fordítás 100%os helyességéről.

Az én óhajom az, hogy a fordítások, amiket Ön harmadik félhez továbbít, szolid színvonallal rendelkezzenek, de ami a lényeg: világosak, érthetőek, az eredeti nyelvű szöveggel megegyező értelműek legyenek.

Amennyiben meggyőződése, hogy a fordításra beadott szövegek az eredeti nyelvről a célnyelvre (HU, CZ) helyesen, megfelelő színvonalon, megbízhatóan ill. szakszerűen lettek lefordítva, ezzel munkáját könnyítheti és saját tekintélyét óvja - ellenkező esetben egy anyanyelvi szinten nyelvet bíró személlyel el kell végeztetni a korrektúrát, ami persze szintén nem ingyenes...

A leadási határidőt úgy kell megszabni, hogy rendelkezésre álljon elegendő idő a munka elvégzésére. Rendelő előre felbecsli a fordítandó anyag terjedelmét (oldalak száma, fordításhoz szükséges idő). Max. 5 SZO/ 1 nap (8 óra) teljesítményből lehet kiindulni; máskülönben sürgős fordításról van szó (lásd az Árlistában).

Rendelőnek tekintettel kell lennie a fordító képességeire, amelyeket az profiljában feltüntetett.

A fordítandó szöveg általában a célnyelvi fordítás megkívánt végleges alakjának összeállításában (szöveg sorrendje, külalakja, taglalása, stb.) kerül átadásra, vagy pedig a szövegben található megnevezések, számok, címek, hivatkozások, stb. módosításához szükséges adatok külön csatolva vannak.

Amennyiben nem jelzem vissza (telefonon, e-mailben) az ajánlat kézbesítését követő X (megegyezés szerinti) órán belül a munka elfogadását, akkor Rendelő jogosult a munkát másik fordítónak ajánlani.

- FELTÉTELEZEM, HOGY RENDELŐ VALAMENNYI, HONLAPOMON TALÁLHATÓ, FORDÍTÓMUNKÁRA VONATKOZÓ KITÉTELLEL MEGISMERKEDETT ÉS AZOKKAL EGYETÉRT. AMENNYIBEN EZ NEM ÍGY VAN, KÉREM RENDELŐT, FEJEZZE KI VÉLEMÉNYÉT AZOKKAL KAPCSOLATBAN. ENNEK HIÁNYÁBAN ÚGY TEKINTENDŐ, HOGY AZOKKAL HALLGATÓLAGOSAN EGYETÉRT.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!