Bejelentés


Fordítás itt folyik: Csak akkor lehet jó munkát végezni, ha van


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Számok, Jellemzők

Fordítói teljesítményem max.:
5 SZabványOldal / 1 nap

"1 nap" alatt 1 munkanap értendő, ami 8 óra, Hé-Pé 08:00-16:00

 

Munka terjedelmének megállapítása:


1 SZO (SZabványOldal) = (60 leütés)  x  (30 sor) = 1800 jel = kb. 250 szó


SZO mennyiség = [ <Karakterszám helyköz nélkül> + <Szavak száma> + <Bekezdés> ] : 1800


A kiszámított SZO mennyisége alatt 1 tizedes helyre felfelé kerekített szám értendő (pl.: 3,11 3,2), amelyet a Word szövegszerkesztő Szavak száma alkalmazásának segítségével lehet megállapítani.

» A 0,5 SZO terjkedelemnél kisebb mennyiségű fordítás megegyezés alapján számlázásra kerülhet szavak mennyisége szerint is:

- általános szövegek alapára .... 333 : 250 = 1,33 CZK / szó
- szakszövegek alapára .... 383 : 250 = 1,53 CZK / szó

» A 0,5 SZO terjkedelemnél kisebb mennyiségű fordítás megegyezés alapján számlázásra kerülhet jelek mennyisége szerint is:
- általános szövegek alapára .... 333 : 1800 = 18,5 CZK / 100jel
- szakszövegek alapára .... 383 : 1800 = 21,3 CZK / 100jel

» Amennyiben a Forrásanyagot Rendelő nem MS Word (.DOCX) formátumban küldi meg feldolgozásra Szolgáltató részére, a szöveg terjedelme Szolgáltató általi becsléssel kerül megállapításra.


Szakágazatok jellemzői

Fordítást el tudok vállalni bármilyen (főleg műszaki) területen,
kivéve a következő szorosan specializált irányzatokat:
biológia
jog
kémia
orvostudomány
politológia
szépirodalom
A szakágazatok részletes áttekintése külön fájlban: line.docx

 

Forrásanyagok jellemzői

Forrásanyagok átnyújthatók a következő módon:


(1) Elektronikus úton - e-mail mellékletekként.
Előnyösen MS Word - .docx - formátumban.
Ha a Forrásanyagok egyéb - .pdf, .jpg stb. - formátumban vannak megküldve, az anyag előre megegyezett módon és formában kerül feldolgozásra, ami jelentheti a következőket:
. a/ .docx formátumba való átírása oly módon, hogy az eredmény külalakja az eredetivel megegyező legyen;
. b/ .pdf formátum közvetlen átírása pdf-szerkesztőben (ha lehetséges);
. c/ .jpg és hasonló grafikai bitmap-formátumok közvetlen módosítása képszerkesztőben;
. d/ .dwg, .dxf vektor-grafikai formátumok feldolgozása 4mCAD alkalmazásban;

(2) Nyomtatványok esetén - klasszikus postai úton megküldve.
Ezesetben a feldolgozás magába foglalja a szöveg átírását .docx formátumba, az esetleges képek szkennelését és esetleges módosításuk után a dokumentumban való elhelyezését, a fordítás grafikai rendezését.


Határidő jellemzése

Az időpontokat a következő formátumban tüntetem fel:
éééé-hh-nn óó:pp
[éééé=év, hh=hónap, nn=nap, óó=óra, pp=perc]
pl.: 2023-12-04 12:00


A kész fordítás jellemzői

Amennyiben nem állapodunk meg másként, a kész fordítás fájlba elmentett neve megegyező a megküldött fájl eredeti megnevezésével, a célnyelv kódjának [HU, CZ] aláhúzásjel utáni hozzácsatolásával.
pl.: abcde_HU.docx vagy 12345_CZ.pdf
Rendelő a kész fordítást határidőn belül, e-mail mellékletként kapja kézhez.


Számlázás jellemzői

Az egyértelmű számlázás érdekében Rendelő és a fordító egymás rendelkezésére bocsájtják következő adataikat:
¤ cég pontos megnevezése - bejegyzett formában
 ¤ cég székhelye
 ¤ felelős személy teljes neve
 ¤ cégjegyzékszám
 ¤ közösségi adószám
 ¤ nyilatkozat az ÁFA- törvény területi hatályát illetőleg
 ¤ pénzhivatali adatok

Legkisebb kiszámlázható terjedelem önálló megrendelésen belül:
0,5  SZO  vagy  1 oldal

Amennyiben nem egyezünk meg másképp, a számla 21 napos esedékességű és CZK pénznemben, SZO-ra viszonyítva, folyó hó zártával lesz kiállítva. ÁFA- törvény területi hatályán kívül helyezkedem el (alanyi ÁFA-mentességű magánvállalkozóként), ebből adódóan a számlát ÁFA mentes árakkal állítom ki.

2013.1.1. naphoz "Azonosított személy" regisztrációval rendelkezem, a Boskovicei Adóhivatal által 3005793/15/3007-00510-709981 iktatószám alatt bejegyezve.

Közösségi adószámom: CZ5810096193


Az előzetes árkalkulációban feltüntetett informatív előzetes ár nem tekinthető végleges árnak.
A végső ár a folyó hó zártával megküldött számlán lesz feltüntetve, és a fordítás  szavainak számából (MS Word: Szavak száma), az Ön által jóváhagyott díjazás és az esetleges felárak, ill. árengedmények alapján lesz megállapítva.


Továbbá Rendelő közli Szolgáltatóval a számlázás módját:


milyen mennyiségre lesz vonatkoztatva az egységár (alapértelmezett: /SZO, lehetséges: /szó, /jel, /nap, /óra)

milyen pénznemben lesz kiállítva (alapértelmezett: CZK, lehetséges: EUR, HUF)
hogyan lesz kiegyenlítve:

. előnyösen átutalással Szolgáltató bankszámlájára, "Változó szimbólum" alatt feltünteti a számla számát (pl.: FA1234), az "Üzenet a címzettnek" rubrikába pedig a Rendelő nevét. A csehországi Raiffeisen banknál vezetett bankszámlámra külföldről érkező átutalások esetén az átutalt összegre való tekintet nélkül 300 CZK kezelési költséget vonnak le, tehát amennyiben Rendelő az átutalásban pontosan a kiszámlázott összeget tünteti fel, a számlámra ennyivel rövidített összeg íródik jóvá. Kérem, 100%-os teljesítés érdekében Rendelő átutalásnál OUR típusú pénzkezelést válasszon.

. PayPal internetes on-line rendszeren keresztül: https://www.paypal.com/hu . Kiegyenlítés megadásakor a "Hír a címzettnek" /Message/ rubrikában kérem feltüntetni a számla számát (pl.: FA1234) és a Rendelő nevét, a törlesztés PayPal számlán belüli könnyebb megkülönböztetése érdekében (megtörténik, hogy különböző partnerektől nagyon egyforma, sőt megegyező összeg kerül átutalásra). Ez a törlesztési módszer közvetlenül használható az Árlista alján található "Buy now" gomb segítségével.

. TransferWise rendkívül előnyös nemzetközi átutaló rendszeren keresztül: https://wise.com/invite/ua/ferdinandt1


» Amennyiben a megkövetelt fordítói teljesítmény nagyobb mint 5 SZO / nap, az alapárhoz az Árlistán feltüntetett felár kerül számlázásra.

» A fordítói napba nem tartozik bele a fordítandó anyag érkezésének, valamint a kész anyag leküldésének napja.

» Lakóhelyen  kívüli tolmácsolás esetén egész nap számlázandó.

 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!